Witamy na stronie EFFETHY !


Wyróżnienie od Prezydenta Gdyni i Effethy dla Wolontariuszy za pomoc Osobom Niesłyszącym, 

5 października 2023r. 

Zadanie "Zakupy sprzętu komputerowego"
było wspierane przez ENERGA SA
w ramach realizacji Strategii CSR Grupy Energa

UWAGA SENIORZY !!!
Ze względu na sytuację zagrożenia COVID-19 zwracamy się     o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie spotkania się w większych grupach.

Prosimy o przestrzeganie wszystkich obowiązujących zasad jak noszenie masek w pomieszczeniach i dezynfekowanie rąk.

Co to jest PJM i SJM ?

Polski język migowy (PJM) jest językiem wizualno-przestrzennym używanym w codziennej komunikacji przez społeczność Głuchych w Polsce.

AKTYWNOŚĆ I ROZWÓJ

Realizacja zadań zleconych przez PFRON w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

"MIGAM i ROZUMIEM"

Od 01 września 2014 rozpoczęło się prowadzenie działań projektu i trwało do 30 kwietnia 2016 roku. Projekt obejmowała działania centrum informacyjno-poradniczego, działalność asystenta osób głuchoniemych oraz działanie grup wsparcia. Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Bezpieczny Głuchy - Poradnik

Znajdują się tam numery telefonów w poszczególnych województwach, pod które można wysłać SMS-a w razie zagrożenia.

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) wprowadziła nowe sposoby komunikowania się osób niesłyszących lub słabosłyszących z urzędami administracji publicznej.