Witamy na stronie EFFETHY !


UWAGA SENIORZY !!!

Ze względu na sytuację zagrożenia COVID-19 zwracamy się o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie spotkania się w większych grupach.
Prosimy o przestrzeganie wszystkich obowiązujących zasad jak noszenie masek w pomieszczeniach i dezynfekowanie rąk.

Fundacja Polskiego Języka Migowego "BIBLIA W PJM" 

PROJEKT SPOŁECZNY

PROJEKT SPOŁECZNY

Informujemy o rozpoczęciu działań w ramach Projektu Społecznego Opieka Psychologiczna Dla Osób Niesłyszących i Głuchoniemych realizowanego dzięki wsparciu Energi Grupa ORLEN  

Przeprowadzone będą warsztaty psychologicznych indywidualne i grupowe oraz zajęcia motywacyjnych. Dla dzieci i młodzieży przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjno-świetlicowe.


WARSZTAT PSYCHOLOGICZNE II

Do 15 grudnia prowadzone będą warsztaty psychologiczne indywidualne i grupowe oraz zajęcia motywacyjne w ramach Projektu Społecznego Opieka Psychologiczna Dla Osób Niesłyszących i Głuchoniemych. Dla dzieci i młodzieży prowadzić będziemy warsztaty edukacyjno-świetlicowe.
Zachęcamy do wzięcia w nich udziału
Projekt jest prowadzony dzięki pomocy Energa GRUPA ORLEN

 
WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE I

Do końca listopada będą prowadzone warsztaty psychologiczne indywidualne i grupowe oraz zajęcia motywacyjne w ramach Projektu Społecznego Opieka Psychologiczna Dla Osób Niesłyszących i Głuchoniemych. Dla dzieci i młodzieży przeprowadzimy warsztaty edukacyjno-świetlicowe.

Zachęcamy do wzięcia w nich udziału

Projekt jest prowadzony dzięki pomocy Energa GRUPA ORLEN


PODZIĘKOWANIA

Co to jest PJM i SJM ?

Polski język migowy (PJM) jest językiem wizualno-przestrzennym używanym w codziennej komunikacji przez społeczność Głuchych w Polsce.

AKTYWNOŚĆ I ROZWÓJ

Realizacja zadań zleconych przez PFRON w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

"MIGAM i ROZUMIEM"

Od 01 września 2014 rozpoczęło się prowadzenie działań projektu i trwało do 30 kwietnia 2016 roku. Projekt obejmowała działania centrum informacyjno-poradniczego, działalność asystenta osób głuchoniemych oraz działanie grup wsparcia. Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Bezpieczny Głuchy - Poradnik

Znajdują się tam numery telefonów w poszczególnych województwach, pod które można wysłać SMS-a w razie zagrożenia.

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) wprowadziła nowe sposoby komunikowania się osób niesłyszących lub słabosłyszących z urzędami administracji publicznej.