Historia

Informujemy o rozpoczęciu działań w ramach Projektu Społecznego Opieka Psychologiczna Dla Osób Głuchoniemych realizowanego dzięki wsparciu Energi Grupa ORLEN  

Przeprowadzone będą warsztaty psychologicznych indywidualne i grupowe oraz zajęcia motywacyjnych. Dla dzieci i młodzieży przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjno-świetlicowe.

Do końca listopada będą prowadzone warsztaty psychologiczne indywidualne i grupowe oraz zajęcia motywacyjne w ramach Projektu Społecznego Opieka Psychologiczna Dla Osób Głuchoniemych. Dla dzieci i młodzieży przeprowadzimy warsztaty edukacyjno-świetlicowe.

Zachęcamy do wzięcia w nich udziału

Projekt jest prowadzony dzięki pomocy Energa GRUPA ORLEN

Do 15 grudnia prowadzone będą warsztaty psychologiczne indywidualne i grupowe oraz zajęcia motywacyjne w ramach Projektu Społecznego Opieka Psychologiczna Dla Osób Głuchoniemych. Dla dzieci i młodzieży prowadzić będziemy warsztaty edukacyjno-świetlicowe.
Zachęcamy do wzięcia w nich udziału
Projekt jest prowadzony dzięki pomocy Energa GRUPA ORLEN

Z wielką radością mamy zaszczyt ogłosić, że nasza Pani Prezes Elżbieta Gurska została uhonorowana Medalem im. Egeniusza Kwiatkowskiego za "WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" Medal został nadany przez Radę Miasta Gdynia w roku 2015.

Elżbieta Gurska została Laureatką Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty
Z radością informujemy, że Elżbieta Gurska - Prezes Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA w dniu 11 lutego 2012r. , otrzymała Medal im. Matki Teresy z Kalkuty w uznaniu zasług w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych -głuchoniemych. 

Z wielką radością informujemy, że w dniu 20 czerwca 2010r.  Elżbieta Gurska - Prezes nasza Stowarzyszenia EFFETHA, po raz drugi z rzędu została wyróżniona w Konkursie "Społecznik Roku" organizowanym przez reakcję tygodnika "Newsweek Polska" .

Z wielką radością informujemy, że w dniu 16 maja 2011r. , na uroczystej gali Elżbieta Gurska - Prezes naszego Stowarzyszenia EFFETHA otrzymała MEDAL Prezydenta Miasta Gdyni "Gdynia bez barier" za długoletnie i konsekwentne przełamywanie stereotypów myślenia o osobach niesłyszących i głuchoniemych. 

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół "EFFETHA" świętowało 29 czerwca 2010r. wielki sukces. Dzięki swojemu projektowi "Bliżej niesłyszących" znalazła się ono w gronie pięciu organizacji pozarządowym nagrodzonych w Konkursie Grantowym "Pozytywka". Nagrodą było 10 tyś. złotych dla każdego  z laureatów. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych projektów z zakresu oraz wspierających integrację społeczną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu. Poza gdyńskim stowarzyszeniem nagrody otrzymali: Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym "ECHO" z Warszawy. Organizacja Niesłyszących Słabosłyszących Internautów z Szamotuł, Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego z Olsztyna oraz Stowarzyszenie "Chór Viribus Unitis" z Turku. Konkurs realizowanych był Akademię  Rozwoju Filantropii w Polsce i tygodnik "Newsweek Polska" w ramach Funduszu na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością "Pozytywka" .

Elżbieta Gurska "Społecznikiem Roku"
Z przyjemnością przekazujemy Państwu informację, że Elżbieta Gurska z Gdyńskie Stowarzyszenia Osób Niesłyszących została finalistką konkurs "Społecznik Roku 2009" organizowanego przez redakcję tygodnika "Newsweek Polska".
Konkurs ma na celu promowanie osób działających na rzecz dobra wspólnego w organizacjach porządkowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego.
Pani Elżbieta to pierwszy w Polsce tłumacz języka migowego i konsultant do spraw osób niepełnosprawnych. Pracuje także w Urzędzie Miasta Gdyni. Jest Prezesem Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół "EFFETHA", które założyła 13 lat temu, aby zintegrować środowisku osób słyszących i nieść im pomoc. Stowarzyszenie zostało uhonorowane w 2001 roku Medalem Prezydenta Miasta Gdyni "Gdyni bez barier" . Nagrodzono je  przystosowywanie do życia osób głuchych w środowisku osób słyszących. Elżbieta Gurska w 2003 roku została również laureatką Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL Australia, a w marcu tego roku otrzymała nagrodę im. Heleny Radlińskiej (konkurs dla animatorów społecznych. )

Duszpasterstwo głuchoniemych - radość naszych serc. Wiele lat poprzedzających powstanie naszego Stowarzyszenia, osoby głuche spotykały się w gdyńskich parafiach i w Oliwie. Nie były to jednak duże grupy. Od 1997 roku jest nas coraz więcej, obecnie na każdej Mszy Św. spotyka się około 150 osób. Uroczystości takie jak: spotkanie opłatkowe okazji 3 Maja, 11 listopada, rocznica powstania EFFETHA gromadzą 200-250 osób. Wszystkie spotkania tłumaczone są na język migowy. Radością naszą jest to, że zmieniamy się i otwieramy na potrzeby innych, panuje większa serdeczność i zrozumienie. Rodziny żyją w większym szacunku dla siebie i innych.
Darem i zaszczytem dla nas jest nominacja na Kapelana Stowarzyszenia Ks. Prałata Edmunda Wierzbowskiego. Dzięki życzliwości naszego kapelana mamy możliwość spotykania się po Mszy Św. na "biesiadach" przy ciastkach i herbacie (często jest to darem życzliwych ludzi). Spotkania te są okazją by rozmawiać i "migać" na wszystkie nurtujące nas tematy. Często jest z nami Ks. Prałat i inne ciekawe osoby. Ostatnio był to o. Leon Knabit. Szczególnie przeżywamy każde spotkanie opłatkowe z okazji. Było ich cztery. Tego dnia jest cała wspólnota i osoby nam życzliwe: władze naszego miasta, darczyńcy głuchoniemi członkowie rodzin. W 2000 i 2001 r. był z nam Ks. Abp Tadeusz Gocłowski. To zaszczyt i radość dla nas wszystkich. Duszpasterstwo głuchych to nie tylko zbliżanie do Boga, ale poprzez Niego do innych ludzi a jest to niezbędne w naszym życiu by pokonać bariery w zrozumieniu innych i by nas zrozumiano


Pogłębianie wiedzy - edukacja

W ciągu istnienia naszego stowarzyszenia organizowaliśmy kursy komputerowe tłumaczone na język migowy. Kursy te ukończyło 40 osób. Pozwoliło to n a pozyskanie miejsc pracy a także polepszenie sytuacji finansowej Niewątpliwie duże znaczenie miało to , że zainteresowanie komputerem, Internetem, pozwoliło poszerzyć swoje wiadomości, poznać przyjaciół, kontynuować znajomości i pokonywać barierę słuchu. Odbył sie zjazd internautów i spotkało się wiele osób niesłyszących z całej Polski. Za organizację odpowiedzialna była osoba niedosłysząca. Edukacja dzieci to nauka poprzez zabawę, pomoc w odrabianiu lekcji. Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni to każdego tygodnia miejsce spotkań. Przy pomocy wolontariuszy dzieci i dorośli uczą się i bawią. Na terenie Kolegiaty NMP w Gdyni dwa razy w tygodniu dzieci i dorośli z wadami słuchu i mowy, pod opieką logopedy (wolontariusz), starają się poprawiać wymowę by być zrozumiałym dla ludzi słyszących. W "Centrum" odbyły się spotkania z Policją czyli pogadanki na temat narkomanii, zapewnianiu bezpieczeństwa i o sektach jako o szczególnym zagrożeniu.


Pokonywanie barier w komunikowaniu.

Brak słuchu i mowy uniemożliwia kontaktowanie się z osobami słyszącymi. Jedyną pomocą, umożliwiająca porozumiewanie się, jest dziś telefax i telefon komórkowy z możliwością wysyłania wiadomości tekstowych. Dzięki naszym działaniom, pomocy władz Gdyni oraz sponsorom 50 rodzin posiada telefaksy. Znaczna ilość osób głuchoniemych posiada telefony komórkowe z możliwością wysyłania SMS-ów.  Z inicjatywy naszego Stowarzyszenia a przy pomocy finansowej pani Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk oraz zrozumieniu Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej w Gdyni powstał informator, który zawiera wszystkie numery telefonów komórkowych do odbioru wiadomości tekstowych (policjanci dzielnicowi, dyspozytor pogotowia ratunkowego itd.).
Tylko do wiadomości osób głuchoniemych podano wzór tekstu jakim mają się one posługiwać w momencie zagrożenia. Organizowano kurs nauki j. migowego dla rodzin osób głuchych. Ukończyło go kilkanaście osób.
Nawiązaliśmy kontakt z organizacjami o podobnym charakterze w miastach siostrzanych Gdyni, np. Plymonth, Seattle, Baranowicze i inne. Komunikowanie się osób z wadą słuchu ze światem ludzi słyszących to jeden z naszych celów statusowych

Sport pomocą w pokonywaniu przeciwności.

Pragniemy wyrazić wdzięczność Miastu Gdynia oraz wszystkim darczyńcom, którzy wspomagają nas sprzętem sportowym i finansowo. To dzięki Ich życzliwości możliwe jest realizacja naszych działań, związanych ze sportem. W naszym stworzyszeniu istnieje koło sportowe, które zrzecza 60 osób czynnie biorących udział we wszystkich imprezach sportowych. Znacznie więcej osób spotyka się grając w piłkę, gimnastykując się czy też biorąc udział w wycieczkach rowerowych . Przy naszym kole sportowym działają sekcje: piłka nożna, siatkowa, gimnastyka pań i sekcja kolarska. Odbyło się wielkie imprez sportowych i meczy organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Dzięki pomocy firm, przezorności i pomysłowości wolontariuszy, drużyny piłki nożnej, siatkowej i koszykówki mają piękne stroje sportowe. Głuchoniemy członek naszego Stowarzyszenia, jako pierwszy w Polsce, zdobędzie czarny pas karate. Przewidujemy utworzenie sekcji karate. Uczestnicy zajęć będą poznawać możliwości samoobrony, tak bardzo potrzebne osobom głuchoniemym częściej i bardziej narażonym na niebezpieczeństwo.
Sport jest pomocny w pokonywaniu barier słuchu. Jego brak nie jest tak uciążliwy i nie oddziela od świata ludzi słyszących przez co nie słyszący mogą czuć się takimi samymi ludźmi.


Integracja osób głuchych ze środowiskiem
 słyszących. Rekreacja - imprez o charakterze rodzinnym.


Charakter kalectwa osób głuchoniemych organiczna nasze możliwości w pomaganiu i dlatego ważnym i przynoszącym korzyści jest organizacja imprez i wyjazdów rodzinnych. Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, powodują poprawę zdrowia i aktywność szczególnie dzieci. Każdego roku, zgodnie z oczekiwaniem naszych członków, zimą, organizujemy kulig, wiosna majówkę a latem wyjazdy integracyjne na terenie Pomorze i całej Polski.
W Dniu Dziecka dzięki życzliwości Stowarzyszenia "Razem" możemy organizować Piknik Rodziny w Orłowie, który stał się już tradycją. Spotykają się nasze głuche dzieci oraz osoby słyszące z dzielnicy Orłowo. Jest wspaniała zabawa: teatr, konkursy, zawody, zabawa przy ognisku, pieczenie kiełbasek i inne atrakcje. 29 września to Międzynarodowy Dzień Głuchych. Już dwukrotnie odbyła się uroczystość: część w plenerze, z ogniskiem, wojskową grochówką, rozmowy z zaproszonymi osobami, wieczorem zabawa w sali Ośrodka Stowarzyszenia "Razem" głuchym.
Artyści wspaniale wypełniali nam czas a zabawa trwała do próżnych godzin. W części plenerowej uczestniczyło ok. 200 osób, wieczorem 130. W każdy czwartek spotkamy się w przyjaznym "Centrum" ( około 120 osób). To czas wymiany doświadczeń, pomagamy sobie nawzajem- osoby słyszące głuchych, osoby głuchonieme słyszącym, to bardzo cenne doświadczenie.
Prowadzimy kronikę stowarzyszenia, która jest świadectwem wydarzeń i naszego działania. Wszystkie imprezy, wyjazdy oraz zapewnienie bezpieczeństwa to bezinteresowna praca dużej grupy wolontariuszy.

Wyjazdy integracyjne - poznajemy ojczyznę, jej historię i tradycje.

Osoby głuchonieme ze względu na charakter kalectwa są pozbawione wielu doznań jakie daje słuch, dlatego każdy wyjazd z przyjaciółmi w gronie osób głuchych i słyszących to pokonywanie barier. Po prostu wzrok zastępuje słuch.
Przez 6 lata istnienia naszego stowarzyszenia, rozumiejąc te potrzeby, organizowaliśmy wiele wyjazdów, które możliwe były dzięki wsparciu władz Gdyni i naszych darczyńców. W naszych wspomnieniach pozostaną na zawsze coroczne wyjazdy na spotkania głuchych z całej Polski do Kałkowa-Godów w Górach Świętokrzyskich. Łączymy te wyjazdy z poznawaniem naszej historii, zwiedzamy miejsca uświęcone krwią osób walczących o wolność, np. Iłża, Piotrowe Pole, Wąchock itp. Częstochowa to miejsce spotkań głuchoniemych z całej Polski. Są one bardzo owocne. Staramy się by każdego roku grupa osób z naszego środowiska była tam obecna. Odwiedzamy również Malbork, Reszel, Św. Lipka, Wilczy Szaniec, Licheń oraz miejscowości woj. pomorskiego. Są to miłe wspomnienia i radość z wspólnego przebywania. Wszystkie wyjazdy, zwiedzanie odbywały się w towarzystwie tłumacza j. migowego co pozwoliło wielu z nas "usłyszeć i zrozumieć".