Galeria - foto 102

Spotkanie opłatkowe Niesłyszących z Arcybiskupem Tadeuszem Wojda w Seminarium przy Katedrze Oliwskiej, 9 stycznia 2022 r. (3)